جهان سوم جاییست كه دختر آشنای یكی از مدیرای اداره به عنوان گرافیست و مسئول سایت استخدام میشه اونوخ تازه بعد یه ماه درخاست آموزش فتوشاپ و اچ تی ام ال مقدماتی تو ساعت اداری میده