ورداشته روی وبكم اچ دی لپ تاپ دو ملیونی وایو چسب زخم زده
میگه پلفسل عباسی گفته همه این دوربینا از پنتاگون و كاخ سفید رصد میشن