صبا تو بیمه البرز كار میكنه
ظهرا میره تو یه دفتر، طراحی گرافیكی میكنه
شبا هم برنامه نویسی تحت وب

+ موبایل هم تعمیر میكنه
+ شب عید مانتو زنونه بساط كرده بود