حالا عاشق شده
حالا كه 12ساله ازدواج كرده
حالا كه دخترش 11سالشه
عاشق یكی 15 سال كوچیكتر از خودش
هر روزم میبینش
هیچ كاریم نمیتونه بكنه