+ عمو! موسیقی مبتذل چیه؟
- هیچی عمو. آهنگی كه الان بهش مجوز نمیدن. پنج سال دیگه بهش مجوز میدن.