امروز وسط چاراه تخت طاووس قائم مقام  وختی چراغ سبز شد یه هیوندا شاسی بلند همچین شل حركت میكرد
ماشینای پشتش بوق بوق میكردن تو اون ترافیك و شلوغی
بیشتر كه دقت كردم دیدم رانندش كه یه دختره، درگیره كه پلاستیك لواشكشو بكنه!!

دختران سرزمین من 4  3  2  1