- سلام مهندس، یه زحمت، برا پسرم یه فیس بوك میسازی؟
+ پسرت؟ مگه بچه دار شدین؟
- نه ایشالا دوماه دیگه دنیا میاد
+ باشه :|
- عكس پروفایلشم برات میل میكنم!
+ عكسشو؟!! مگه بدنیا اومده؟
- نه عكس سونوشو برات میفرستم دیگه،‌قربونش برم

ایرانی جموعت 1  2