ایمیل وارده از یك خانوم مهندس:
سلام، خوبی؟ این چیه فرستادی؟ مگه نگفتم عكسارو همه رو برام بفرست. ورداشتی یدونه ازین فایل سیستمیا كه عكس سه تا كتاب رو همه برام فرستادی؟ به چه درد من میخوره این؟

+اخبار تكمیلی: مخترع Winrar جان به جان آفرین تسلیم كرد.