این سیبیله هست كه یه مجری بهش چسبیده، حاجیلو رو میگم
با من به عنوان شهروند متخلف كه از پل عابر پیاده استفاده نمی كنه مصاحبه كرد
دارم راحترین شیوه خودكشی رو گوگل می كنم الان