دو تا بچه 13 و 15 ساله داره
یه ساختمون 10 واحدی ساخته تو خیابون بهشتی داده اجاره
برا هر واحد دو تومن ماهی اجاره میگیره
اجاره پنش تا واحد پول تو جیبی این بچشه باقیم برا اون یکی