هر وخ این همساده بالاییمون میره شهرستان پسرش هر شب یه دختریو ور میداره میاره خونه
الان یه هفتس این داستانو داریم
دیشب از خونشون صدای بچه میومد
یادم باشه برم ازشون مارک ماکروویوشونو بپرسم