هممون همیشه بخاطر اینکه خیلی احساسیه سرزنشش میکردیم
یبار که تو ایسگا اوتوبوس واساده بوده، یه ماشینه یهو میگیره کنار و اینم تا میاد خودشو بکشه عقب پاش گیر میکنه و از پشت میفته رو یه زن حامله که پشتش ایستاده بود.
بخاطر این ضربه شدید بچه میوفته.
رضا میگه الان دو ساله تو آسایشگاه روانیه از عذاب وژدان