خانومه صب تو تاکسی بهم گفت: شما با این رنگ پوست و موهای دستت عزیزم کار درستی نمیکنید آستینتونو انقد بالا می زنید!
این کار شما مث اینه که یه دختر جوون مانتو آستین کوتاه بپوشه. مردا هم باید حجابشونو مراعات کنن پسرم!